1Соціальні допомоги підвищеного розміру // Праця і зарплата, 2007. т.№38.-С.3