1Грекало Т. Народний мудрець Григорій Сковорода: сценарій/Т. Грекало // Позакласний час, 2007. т.№10.-С.29-31