1"Найдорожчий скарб", "В ній материнська ласка і любов": сценарії // Позакласний час, 2007. т.№10.-С.17-28