1Урупа М. Соціальний захист "чорнобильців"/М. Урупа // Соціальний захист, 2007. т.№9.-С.32-35