1Талан М. Державний бюджет- 2008: соціальні аспекти/М. Талан // Соціальний захист, 2007. т.№9.-С.5