1Мазур П. Кобзарський ешелон/П. Мазур // Молодь України, 2007. т.№55.-С.3