1Микола Плав'юк: Україна - життя моє: в 2-х т. т.2: Микола Плав'юк. Особисто причетний. - 2002