1Микола Плав'юк: Україна-життя моє: в 2-х т. т.1:Терен В. Від селянського сина - до державника. - 2002