1Левченко К. Населення України до домашнього насильства/К. Левченко // Безпека життєдіяльності, 2007. т.№9.-С.16