1Підопригора О. Римське право/О. Підопригора, Є. Харитонов. - 2006