1Биометрия // Наука и техника, 2007. т.№9.-С.71-73