1Мороз В. Податок на додану вартість/В. Мороз // Юрист консультує, 2007. т.№32.-С.1-6