1Петрук О.М. Банківська справа/О.М. Петрук. - 2004