1Медведько О. Захист від злочинності та коррупції- державний пріоритет/О. Медведько // Урядовий кур'єр, 2007. т.25 вер. .-С.5