1Економіка України за січень- червень 2007 року // Урядовий кур'єр, 2007. т.27 вер. .-С.1,6