1Музиченко В. Про умови і оплату праці працівників культури/В. Музиченко // Праця і зарплата, 2007. т.№36.-С.11