1Воробйов Є.М. Основи економіки/Є.М. Воробйов. - 2005