1Про Державний бюджет України на 2008 рік: проект // Урядовий кур'єр, 2007. т.18 вер. .-С.9-16