1Культурна політика під поглядом Ради Європи // Урядовий кур'єр, 2007. т.19 вер. .-С.13