1Підгреб'я Н. Співець життя народного: сценарій/Н. Підгреб'я // Українська література в загальноосвітній школі, 2007. т.№9.-С.48-50