1Ситник Л. Матусине ім'я святе: сценарій/Л. Ситник // Шкільна бібліотека, 2007. т.№9.-С.23-27