1Кузик Д. Твори Вільяма Фолкнера в Україні/Д. Кузик // Всесвітня література, 2007. т.№9.-С.61-62