1Фісун А. Роль функції інвестування інновацій в економічному зростанні/А. Фісун // Фінанси України, 2007. т.№6.-С.46-55