1Мних М. Страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту населення/М. Мних // Фінанси України, 2007. т.№6.-С.39-45