1Оформлення прав на спадщину // Урядовий кур'єр, 2007. т.18 вер. .-С.18