1Основи банківської справи/ПрокопенкоІ.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І.. - 2005