1Ватаманюк З. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні/З. Ватаманюк, О. Баула // Фінанси України, 2007. т.№5.-С.75-85