1Вініченко І.І. Мікроекономіка/І.І. Вініченко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька. - 2005