1Павличко Д. Українська національна ідея/Д. Павличко; Документи. - 2004