1Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року.,22.02.06 №3458-4 // ВВРУ, 2006. т.№28