1Наш перворозум Григорій Сковорода на портреті і в житті. - 2004