1"До свободи ви, браття,покликанї...":Збірник статтей. - 2006