1Марсове поле. Героїчна поезія в Україні X - початок XIX століть. - 2004