1Бугакова Л. Прозрение.Славянская сага./Л. Бугакова. - 2003