1Винниченко В. Сонячна машина/В. Винниченко. - 2005