1Малаков Д. Оті два роки...У Київі при німцях/Д. Малаков. - 2002