1Мусієнко В.В. Екологія: Тлумачний словник/В.В. Мусієнко, В. Серебряков, О. Брайон. - 2004