1Муніципальне право України/за ред. Погорілка В., Фрицького О.. - 2006