1Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства/Ю.В. Макогон, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк. - 2006