1Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності/С.В. Мочерний. - 2001