1Білецька Г. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного ринку в Україні/Г. Білецька // Економіка.Фінанси.Право, 2007. т.№6.-С.12-14