1Качан Л. Дітям з особливими потребами/Л. Качан // Урядовий кур'єр, 2007. т.26 липня .-С.10