1Доходи населення і ринок праці // Праця і зарплата, 2007. т.№28.-С.10-11