1Право на пенсію за вислугу років // Праця і зарплата, 2007. т.№28.-С.19