1Рябцева Т. Про неповний робочий день/Т. Рябцева // Праця і зарплата, 2007. т.№28.-С.11