1Фрицький Ю. Парламент України- Верховна Рада та його роль у реалізації законодавчої влади/Ю. Фрицький // Право України, 2007. т.№7.-С.3-7