1Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо- кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста: Постанова.,20.06.07 №839 // Орієнтир, 2007. т.№26.-С.5-11