1Про затвердження Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропомисловому комплексі на період до 2011 року: Постанова,30.05.07 №785 // Державний вісник України, 2007. т.№12.-С.44-45