1Міжнародна економічна інтеграція на початку ХХI століття: Матеріали міжн. наук. симп. "Механізм введення та оптим. функціонування зони вільної торгівлі між державами- учасницями СНД". - 2004