1Ткаченко Н. Розвиток перестрахування як важіль забезпечення фінансової стійкості страховиків/Н. Ткаченко // Фінанси України, 2007. т.№3.-С.118-123